Türkiye’deki bankaların sermaye yeterlilik rasyoları
  1. Ana Sayfa
  2. Akbank

Türkiye’deki bankaların sermaye yeterlilik rasyoları

0

Bankalar açısından finansal veriler içinde en önemli verilerden birisi konumundaki sermaye yeterliliği rasyosu, hem banka içi hem de banka dışı taraflara çok önemli bilgi sunmaktadır.

Sermaye yeterliliği oranı ne demek?

Basit olarak bankaların karşı karşıya kaldıkları kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riski karşılayacak  kadar sermaye (özkaynak) bulundurma oranıdır. Bu oranda uluslararası ödemeler bankasının uzun bir süre önce yaptığı Basel I düzenlemesi ile yüzde 8 olarak belirlenmiştir.

Rasyonun bankalar açısından ne düşük ne de yüksek olmaması gerekmektedir. Düşük rasyo yetersiz özkaynak karşılığında aşırı üstlenilen riski, yüksek rasyo ise atıl özkaynağı ifade etmektedir.

Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu dünyada kabul görmüş yüzde 8’in oldukça üzerindedir. Her ne kadar bu oran yıl içinde değişen riskler ve bankaların kendi varlık değişimlerine göre güncellense de sermaye yeterlilik rasyosunun yüksek olması, bankaların sağlıklı olduğu yönünde yorumlanır.

Yazar Hakkında

Yorum Yap